Posted on Instagram


Textile_ At random & wild flower ・

Naomi Ito Textile 2019
@atelier_to_nani_iro
#伊藤尚美 #naomiito #naniiro
 
via instagram