Posted on Instagram


..like the wedding dress.

naniIRO textile× @hermaphrodite_dunadix
textile_lei nani / linen 100%
 
via instagram