Posted on Instagram Apr 11, 2015 @ 00:07

nani IRO Textile 2015 Photo:Kozo Ono Hair Make:MIURA Styling:Naomi Ito
nani IRO Textile 2015

Photo:Kozo Ono
Hair Make:MIURA
Styling:Naomi Ito

via instagram