Posted on Instagram Feb 03, 2015 @ 07:15

Atelier to naniIRO/osaka Naomi Ito exhibition naniIRO textile new 2015 start!
Atelier to naniIRO/osaka
Naomi Ito exhibition
naniIRO textile new 2015 start!

via instagram