Posted on Instagram Dec 05, 2014 @ 13:36

naniIRO textile 2015 new Catalog photography preparations!
naniIRO textile 2015 new Catalog photography preparations!

via instagram